تومان35,000

6 در انبار (می توان پیش خرید کرد)

سبد 100 تایی تخم بلدرچین
شانه 96 تایی تخم بلدرچین سی در سی سانتی متر

تومان35,000