شرایط و قوانین

شرایط و قوانین

  1- سفارشهایی که تا ساعت 11 ثبت شوند در روز کاری بعدی ارسال خواهند شد. سفارشهای بعد از 11 ممکن است با یک روز تاخیر ارسال شود (به دلیل زمان لازم برای جمع آوری).

2- استفاده از محصولات الکترومیکرو برای موارد غیر مجاز و مواردی که سبب خسارت جانی یا مالی می شود ممنوع است.
3- استفاده از محصولات الکترومیکرو برای ساخت تجهیزات حساس و امنیتی توصیه نمی شود.
4- هر گونه ضرر و و زیان ناشی از استفاده از محصولات الکترومیکرو بر عهده خریدار می باشد و الکترومیکرو هیچ مسئولیتی را نمی پذیرد.
5- کارکرد صحیح محصولات (به تنهایی) ضمانت می شود و در صورتی که پس از دریافت محصول مشکلی مشاهده شود می توانید حداکثر تا 7 روز محصول را بازگردانید.

6-محصولاتی که بصورت پیش خرید ثبت سفارش می شوند از سه تا پانزده روز زمان جهت آماده سازی نیاز خواهند داشت

7-محصولات دانلودی اغلب دارای هیچ شرح و آموزشی نیستند و الکترومیکرو در قبال آن مسولیتی ندارد